LIST POROZUMIENIA ORGANIZACJI KARDIOLOGICZNYCH DO MINISTRA ZDROWIA

     Z okazji Światowego Dnia Chorego – 11 lutego 2021r.  odbyło się wysłuchanie publiczne w trakcie XV Forum Organizacji Pacjentów. Organizatorem tego corocznego wydarzenia jest Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

   W panelu dyskusyjnym z udziałem Ministra Zdrowia, Prezesa NFZ oraz Rzecznika Praw Pacjenta –  zostało zadane przez Agnieszkę Wołczenko, liderkę Porozumienia Organizacji Kardiologicznych, którego nasze Stowarzyszenie jest Członkiem, pytanie z obszaru kardiologii: – Jakie działania w najbliższym czasie zamierzacie Państwo podjąć, jeśli chodzi o pacjentów z niewydolnością serca; chodzi tu głównie o dostęp do innowacyjnej farmakoterapii, do koordynowanej opieki, a także do edukacji pacjentów i całego społeczeństwa? Niestety Pan Minister Niedzielski nie do końca udzielił odpowiedzi na zadane pytanie ze względu na ograniczenia czasowe emitowanego panelu, stąd skierowany do Niego list w imieniu POK.

   Pan Minister  podziękował za przygotowany raport nt. niewydolności serca w Polsce, który był przedmiotem dyskusji w trakcie ogłaszania pilotażu krajowej sieci kardiologicznej. Cieszy nas fakt, że wspólny wysiłek środowiska pacjentów i ekspertów włożony w przygotowanie raportu zaowocował  dyskusją nad potrzebami pacjentów kardiologicznych. Liczymy na możliwość spotkania z Panem Ministrem i  dalszą dyskusję.