WALNE ZEBRANIE – 26 lat

#17.03.1997- 17.03.2023 r.# Dzień naszych 26 urodzin, pierwszy rok naszego następnego ,,wiecza..” uczciliśmy Zebraniem Walnym. Miało ono szczególny charakter. Jedną z najważniejszych części było przyznanie przez Zarząd na wniosek dr Alicji Zasadny Pani Marii Guzdek tytułu Honorowy Członek Zarządu. Jest to wyjątkowa postać w naszym Stowarzyszeniu, jest od początku , w nielicznej już grupie , która opracowywała formułę jaką będziemy pracować. Przez wiele lat piastowała odpowiedzialną funkcję Sekretarza Zarządu. Czyniła to w sposób perfekcyjny, zjednując sobie sympatię nie tylko wszystkich naszych członków, ale sympatyków, przyjaciół, przedstawicieli władz, mediów.

Sprawy organizacyjne, administracyjne , często finansowe, osobiste i zdrowotne Metalowych wypełniały Naszej Marii znaczną część życia. Twierdzi, że spłaca innym dług za uratowane życie. Rok przed powstaniem Stowarzyszenia przeszła zabieg bay- passów. Nasza Maria to człowiek z olbrzymią życzliwością, empatią, gotowa nieść pomoc o niemalże każdej porze dnia, gorliwa patriotka, z głębokimi rodzinnymi korzeniami historycznymi .Niezwykle rodzinna, Jej Synowie, Synowe, wnuki również na co dzień wspierają nas jako wolontariusze. Jeszcze raz dziękujemy Naszej Marii i prosimy o dalej , taki omnibus już chyba nam się nie przytrafi.