ZARZĄD

SKŁAD ZARZĄDU STOWARZYSZENIA:

 

Zarząd Stowarzyszenia Metalowych Serc

 1. Prezes Zarządu        –  Gerard Szczygieł
 2. Wiceprezes               –  Grzegorz Strzałkowski
 3. Sekretarz                  –  Irena Kinasz
 4. Skarbnik                   –  Lucyna Kramarz
 5. Członek                    –  Maciej Bratko
 6. Członek                    –  Elżbieta Grodecka
 7. Członek                    –  Władysława Janduła
 8. Członek                    –  Andrzej Misiak
 9. Członek                   –  Anna Sałata

 

                Komisja Rewizyjna

 1. Marta Koprowska  – przewodnicząca
 2. Tadeusz Sikora      – członek
 3. Bogumiła Walicka – członek