Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Metalowych Serc

 

 

.             W dniu 20 maja 2022 r. w  świetlicy  ODK w Przemyślu przy ul. Borelowskiego 1  odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Metalowych Serc w Przemyślu, w którym uczestniczyło 59 ze 101 czynnych członków. Podczas Zebrania został przyjęty Plan pracy oraz budżet na 2022 rok. Ponadto zatwierdzone zostało: sprawozdanie z prac Zarządu, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2021.Walne Zebranie Członków udzieliło absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Metalowych Serc.

W drugiej części zebrania w związku z zakończeniem 4 letniej kadencji władz Stowarzyszenia odbyły się wybory członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Metalowych Serc. Po przeprowadzonym głosowaniu  skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco:

 

Zarząd Stowarzyszenia Metalowych Serc

 1. Prezes Zarządu        –  Gerard Szczygieł
 2. Wiceprezes               –  Grzegorz Strzałkowski
 3. Sekretarz                  –  Irena Kinasz
 4. Skarbnik                   –  Lucyna Kramarz
 5. Członek                    –  Maciej Bratko
 6. Członek                    –  Elżbieta Grodecka
 7. Członek                    –  Władysława Janduła
 8. Członek                    –  Andrzej Misiak
 9. Członek                   –  Anna Sałata

 

                Komisja Rewizyjna

 1. Marta Koprowska  – przewodnicząca
 2. Tadeusz Sikora      – członek
 3. Bogumiła Walicka – członek

 

więcej zdjęć w Galerii