CZYM JEST HIPERCHOLESTEROLEMIA?

• Choroby układu krążenia od wielu lat są głównym zabójcą Polaków – stanowią aż 43,3% wszystkich zgonów w naszym kraju.
• Hipercholesterolemia jest najważniejszym modyfikowalnym czynnikiem ryzyka choroby sercowo-naczyniowej o podłożu miażdżycowym.
• Obniżenie stężenia cholesterolu LDL prowadzi bezpośrednio do istotnej poprawy wyników sercowo-naczyniowych, niezależnie od stosowanej terapii hipolipemizującej.
• Zaledwie 6% pacjentów jest świadomych swojej choroby i stosuje leczenie pozwalające na osiągnięcie docelowych wartości lipidogramu.

Czym_jest_hipercholesterolemia_infografika