METALOWI REKREACYJNIE I EDUKACYJNIE – wycieczka

   W środę 28 września 2021r. członkowie Stowarzyszenia Metalowych Serc  wraz z członkiniami przemyskiego Klubu Amazonek wybrali się na wycieczkę w Bieszczady. Wyjazd miał charakter integracyjno- rekreacyjno- edukacyjny. Oprócz zwiedzania i podziwiania bieszczadzkiej przyrody i architektury, uczestnicy  mogli poszerzyć swoją wiedzę dot. profilaktyki chorób serca w ramach pogadanek przygotowanych przez pielęgniarki: Switłanę Grochowską i Agatę Stankiewicz z Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu oraz ratowników medycznych. Tematem przewodnim było: Czy aktywność fizyczna nie powoduje dodatkowego obciążenia dla mojego serca? Jak dowodzą liczne badania regularna aktywność fizyczna może pomóc wzmocnić serce. Co więcej, zmniejsza ryzyko chorób serca i pozwala kontrolować takie czynniki ryzyka ich rozwoju jak: wysokie ciśnienie tętnicze krwi, hipercholesterolemia czy otyłość. Pacjenci, którzy zmienili styl życia na zdrowy żyją dłużej.

Wyjazd był bardzo udany. Wszyscy wrócili w  dobrych nastrojach i pełni nowej wiedzy.

Więcej zdjęć  GALERIA