III Forum Serce Pacjenta PTK

III Forum Serce Pacjenta PTK rusza 8 września 2021

 Dni Edukacyjne poświęcone najważniejszym schorzeniom kardiologicznym, debaty Organizacji Pacjentów z ekspertami oraz interaktywne poradniki dla osób ze schorzeniami serca i naczyń złożą się na program III Forum Serce Pacjenta, dorocznego wydarzenia edukacyjno-integracyjnego, towarzyszącego Kongresowi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Tegoroczna edycja Forum po raz kolejny odbędzie się w Internecie, ale niemożność spotkania się na żywo lekarzy i pacjentów zrekompensują nowe wspólne inicjatywy oraz wyjątkowo bogata agenda wydarzenia – zapowiadają eksperci PTK.

Wyjątkowa edycja

   Forum Serce Pacjenta jest jedynym w Polsce wydarzeniem edukacyjnym, poświęconym w całości pacjentom kardiologicznym oraz ich bliskim. Rosnące z każdym rokiem zainteresowanie Forum sprawiło, że wydarzenie stało się już stałą, integralną częścią dorocznego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

 Ideą Forum Serce Pacjenta jest uświadamianie chorych kardiologicznie oraz ich bliskich w zakresie roli prewencji i skutecznego leczenia schorzeń sercowo-naczyniowych. Ważnym obszarem omawianym podczas Forum jest rola zdrowego stylu życia i sumiennego przestrzegania zaleceń lekarskich a także partnerska postawa pacjenta w procesie skutecznej terapii kardiologicznej. Istotną częścią Forum są informacje na temat nowoczesnych metod diagnostyki i terapii farmakologicznej oraz niefarmakologicznej.

Bliżej pacjenta

   Punktem wyjścia do działań edukacyjnych i dyskusji w ramach tegorocznej edycji Forum Serce Pacjenta będzie opracowane specjalnie na potrzeby wydarzenia badanie ankietowe. Uczestnicy są w nim pytani między innymi o to, jak oceniają: warunki opieki kardiologicznej w Polsce, poziom swojej wiedzy o schorzeniach układu sercowo-naczyniowego oraz dostęp do rzetelnych źródeł wiedzy na ten temat. Odpowiedzi pacjentów posłużą ekspertom do opracowania wniosków i rekomendacji, jak sprawić, by polska opieka kardiologiczna stawała się coraz lepsza.

   Na 14 września 2021 roku zaplanowano otwartą konferencję prasową z udziałem pacjentów, ekspertów i dziennikarzy. Podczas interdyscyplinarnego panelu uczestnicy postarają się odpowiedzieć na pytanie, jak w rzeczywistości wygląda stan polskiej opieki kardiologicznej – nie tylko w oparciu o liczby zrealizowanych świadczeń i obserwacje klinicystów, ale przede wszystkim z perspektywy pacjentów. Przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji opowiedzą o tym, dlaczego każdego roku apelują do decydentów i ich postulaty pozostają niezmienne. Podczas konferencji prasowej ustępujący prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego prof. Adam Witkowski dokona podsumowania kadencji PTK 2019-2021, a prezes elekt PTK prof. Przemysław Mitkowski opowie o planach na najbliższą przyszłość jednego z najdłużej działających w Polsce towarzystwa naukowego (PTK liczy sobie ponad 65 lat).

Nowości edukacyjne

   W programie tegorocznej edycji III Forum Serce Pacjenta zaplanowano specjalne Dni Edukacyjne, dotyczące obszarów takich jak: nadciśnienie tętnicze, arytmia, niewydolność serca, wady serca czy choroba wieńcowa. W tegorocznej edycji Forum po raz pierwszy zostaną zrealizowane: Dzień Edukacji o Szczepieniach, Dzień Edukacji o Aktywności Fizycznej i Amatorskim Uprawianiu Sportu, prezentacja poradnikowa dotycząca warunków ubiegania się o świadczenia w ramach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i panel ekspercki z poradami dotyczącymi życia intymnego pacjentów kardiologicznych. Nowością będą także interaktywne debaty organizacji pacjentów z klinicystami. Stowarzyszenia i fundacje połączone w pary będą gospodarzami paneli dyskusyjnych o chorobie wieńcowej, niewydolności serca i wadach serca oraz operacjach kardiochirurgicznych. Dla uczestników tegorocznej edycji Forum Serce Pacjenta przygotowano także materiały takie jak: broszury, ulotki, dzienniczki pomiarów, edukacyjne materiały filmowe i inne prezentacje multimedialne – do pobrania na stronie internetowej http://sercepacjenta.pl

Wiedza o sercu to zdrowie!

– Właściwie każdego dnia słyszymy bardzo wiele o chorobach nowotworowych – o tym, jak są groźne, jak skracają życie albo że pojawiają się nowe sposoby ich leczenia. Jednocześnie mamy jako społeczeństwo wciąż zbyt niską świadomość tego, że choroby układu sercowo-naczyniowego także są bardzo niebezpieczne, także skracają życie, a z uwagi na ryzyko poważnych powikłań, w tym na przykład kalectwa w wyniku udaru mózgu, są nie mniej poważne. W związku z tym w ramach tegorocznej edycji Forum Serce Pacjenta chcemy mówić nie tylko o powszechniej znanych chorobie wieńcowej i zawale serca, ale także o niewydolności serca, chorobie zakrzepowo-zatorowej, arytmiach, problemie hipercholesterolemii rodzinnej czy wreszcie o nadciśnieniu tętniczym, które pozornie łagodne i przebiegające przez wiele lat nawet bez dokuczliwych objawów, może w końcu doprowadzić do zagrażających życiu konsekwencji. Pacjent lepiej wyedukowany to pacjent zdrowszy, dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich pacjentów i ich bliskich do udziału w III Forum Serce Pacjenta. Zapraszamy do wspólnej wymiany wiedzy, opinii i doświadczeń – mówi prof. Ewa Straburzyńska-Migaj, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego III Forum Serce Pacjenta.

Więcej informacji o Forum Serce Pacjenta:

www: www.sercepacjenta.pl

Facebook: https://www.facebook.com/ForumSercePacjenta/

Twitter: https://twitter.com/SercePacjenta

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCnu2ULwuy-Zq05mgxwt6GgA

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/forum-serce-pacjenta-0ba291217/