APEL DO PACJENTÓW

    Gerard Szczygieł Prezes Stowarzyszenia Metalowych Serc w Przemyślu apeluje do wszystkich Pacjentów, nie tylko tych z chorobami przewlekłymi, do badania się i niezwlekania z interwencją medyczną jeśli Pacjent odczuwa niepokojące objawy mogące świadczyć o chorobie serca lub naczyń oraz do środowisk medycznych o zapewnienie dostępu do placówek medycznych.