NIEWYDOLNOŚĆ SERCA W POLSCE – WARSZTAT EKSPERCKI

 

   W dniu 25 czerwca 2020r. odbył się online warsztat ekspercki dotyczący optymalizacji leczenia niewydolności serca w Polsce. Podczas spotkania poruszone zostały następujące tematy:

1.Jakie są największe problemy dotyczące niewydolności serca w Polsce z perspektywy pacjenta, lekarza, personelu medycznego nielekarskiego, kardiologii dziecięcej?

2.Czego brakuje w zakresie prewencji chorób sercowo-naczyniowych (ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z niewydolnością serca) i jak te problemy możemy rozwiązać?

3.Czego brakuje w zakresie rehabilitacji kardiologicznej (ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z niewydolnością serca) i jak te problemy możemy rozwiązać?

4.Kompleksowa opieka nad pacjentem z niewydolnością serca – oczekiwania.

   W spotkaniu wzięła udział Pani Doktor Alicja Pietruszka – Zasadny reprezentując nasze Stowarzyszenie. Podczas debaty zabrała głos w kwestii braków w zakresie prewencji chorób sercowo-naczyniowych z  uwzględnieniem pacjentów z niewydolnością serca i możliwości rozwiązania tych  problemów.