POSIEDZENIE ZESPOŁU DS. CHORÓB CYWILIZACYJNYCH ROP

POSIEDZENIE ZESPOŁU DS. CHORÓB CYWILIZACYJNYCH RADY ORGANIZACJI PACJENTÓW

    15 maja 2020r. odbyło się on-line pierwsze posiedzenie Zespołu ds. chorób cywilizacyjnych Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, w który to braliśmy czynny udział. W czasie spotkania rozmawiano o edukacji w zakresie zdrowego żywienia, porady dietetycznej oraz otyłości, gdyż problem ten dotyczy wszystkich grup wiekowych, w tym obciążonych chorobami przewlekłymi. Wszyscy  uczestnicy zgodnie zaznaczyli, że profilaktyka jest bardzo ważna, że wiedzę o zdrowiu należy wprowadzać już w edukacji szkolnej. Stowarzyszenie „Słyszeć bez granic” podniosło  problem dostępu pacjentów w różnym wieku do implantów słuchowych.