II spotkanie Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta

II spotkanie Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta

 

 

            7 maja 2020r. w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta odbyło się II spotkanie Rady Organizacji Pacjentów. Spotkanie, z uwagi na sytuację epidemiczną przeprowadzone było poprzez wideokonferencję. Uczestniczyło w nim ponad 60 liderów organizacji pacjentów. STOWARZYSZENIE METALOWYCH SERC reprezentował na tym spotkaniu Członek Zespołu ds. chorób cywilizacyjnych Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta Pani Doktor Alicja Pietruszka – Zasadny. (szczegóły w zakładce WAŻNE WYDARZENIA)