POROZUMIENIE ORGANIZACJI KARDIOLOGICZNYCH (POK)

Z radością i nadzieją informujemy, że rozpoczęliśmy szeroko rozumianą współpracę z innymi organizacjami pacjentów kardiologicznych  – o powołaniu Porozumienia Organizacji Kardiologicznych – RAZEM  DLA SERCA!

POSIEDZENIE ZESPOŁU DS. CHORÓB CYWILIZACYJNYCH ROP

POSIEDZENIE ZESPOŁU DS. CHORÓB CYWILIZACYJNYCH RADY ORGANIZACJI PACJENTÓW

    15 maja 2020r. odbyło się on-line pierwsze posiedzenie Zespołu ds. chorób cywilizacyjnych Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, w który to braliśmy czynny udział. W czasie spotkania rozmawiano o edukacji w zakresie zdrowego żywienia, porady dietetycznej oraz otyłości, gdyż problem ten dotyczy wszystkich grup wiekowych, w tym obciążonych chorobami przewlekłymi. Wszyscy  uczestnicy zgodnie zaznaczyli, że profilaktyka jest bardzo ważna, że wiedzę o zdrowiu należy wprowadzać już w edukacji szkolnej. Stowarzyszenie „Słyszeć bez granic” podniosło  problem dostępu pacjentów w różnym wieku do implantów słuchowych.

 

II spotkanie Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta

II spotkanie Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta

 

 

            7 maja 2020r. w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta odbyło się II spotkanie Rady Organizacji Pacjentów. Spotkanie, z uwagi na sytuację epidemiczną przeprowadzone było poprzez wideokonferencję. Uczestniczyło w nim ponad 60 liderów organizacji pacjentów. STOWARZYSZENIE METALOWYCH SERC reprezentował na tym spotkaniu Członek Zespołu ds. chorób cywilizacyjnych Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta Pani Doktor Alicja Pietruszka – Zasadny. (szczegóły w zakładce WAŻNE WYDARZENIA)