POWOŁANIE RADY ORGANIZACJI PACJENTÓW

       Zakończył się już proces konsultacji związany z powołaniem do życia Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta. W skład Rady weszło 53 organizacje z całej Polski.

 Z radością informujemy, że do tejże Rady powołano również STOWARZYSZENIE METALOWYCH SERC. Pierwsze posiedzenie ROP odbędzie się 5 lutego 2020r. w siedzibie Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie. Nasze Stowarzyszenie będzie reprezentował  Prezes Gerard Szczygieł.