ZARZĄD

SKŁAD ZARZĄDU STOWARZYSZENIA:

PREZES – Gerard Szczygieł

WICEPREZES – Grzegorz Strzałkowski

SEKRETARZ – Elżbieta Bluj

SKARBNIK – Jan Lorenowicz

CZŁONKOWIE – Maria Guzdek, Jan Malec, Andrzej Misiak,

              Krystyna Mroczek, Tadeusz Sikora