SZTANDAR STOWARZYSZENIA

SZTANDAR  STOWARZYSZENIA  METALOWYCH  SERC

 

     Poświęcenie sztandaru Stowarzyszenia Metalowych Serc w Przemyślu odbyło się w dniu 9 października 2011roku na Mszy Św. w kościele Św. Brata Alberta i zgromadziło liczne grono członków Stowarzyszenia oraz ich rodzin. Uczestniczyły w niej również władze miasta Przemyśla z Prezydentem Miasta Robertem Chomą. Mszę uświetnili także: Poseł na Sejm RP Piotr Tomański, pomysłodawczyni i założycielka Stowarzyszenia kardiolog Alicja Pietruszka – Zasadny, a także liczne grono lekarzy Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyślu oraz zebrani parafianie. Mszę celebrował Kapelan Stowarzyszenia ks. Tadeusz Gramatyka z udziałem ks. Prałata Kazimierza Wójcikowskiego, Proboszcza Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia w Jodłówce. Poświęcony sztandar dr Alicja Pietruszka – Zasadny przekazała na ręce Prezesa Stowarzyszenia Gerarda Szczygła. Uroczystości kościelne uświetniła Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Medyce.

   Dwa tygodnie później fundatorzy Sztandaru na pamiątkę tego wydarzenia i 15-tej rocznicy powołania w Przemyślu Stowarzyszenia Metalowych Serc wbili gwoździe – herby ze swoimi nazwiskami na tablicy pamiątkowej, na której widnieje napis:

   „Na wieczną pamiątkę w 15 rocznicę powołania w Przemyślu Stowarzyszenia Metalowych Serc i przekazania tej organizacji sztandaru, którego fundatorami byli członkowie Stowarzyszenia i goście honorowi. Przemyśl,21października 2011r. Per Aspera Ad Astra”

     W dniu 14 marca 2012roku Zarząd Stowarzyszenia zdecydował , że Sztandar i tablica pamiątkowa fundatorów Sztandaru zostanie umieszczona w Szpitalu Wojewódzkim im. Ojca Pio w Przemyślu. Napis głosi: ,,Niech ten prezentowany tutaj sztandar  łączy wszystkich chorych na serce i będzie wyrazem najwyższego szacunku pacjentów dla personelu medycznego Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyślu”.

 Zarząd powołał Poczet Sztandarowy w składzie:

– Janusz Zajączkowski – chorąży sztandaru

– Grzegorz Strzałkowski – chorąży sztandaru

– Jan Lorenowicz – asysta sztandaru

– Tadeusz Sikora – asysta sztandaru

– Andrzej Turek – asysta sztandaru

– Andrzej Misiak – asysta sztandaru

W asyście Sztandaru bywał również śp. Roman Skupień.