KONTAKT

Stowarzyszenie Metalowych Serc

ul. Racławicka 2

Telefon: 795 773 999

37-700 Przemyśl, Polska

email: smsprzemysl@wp.pl

BIURO CZYNNE: w każdy wtorek miesiąca w godz. 11.00 – 13.00

Znajdziesz Nas też na FACEBOOKU