Wsparcie finansowe

Miło nam poinformować , że w dniu 12-05-2022  r. podpisaliśmy umowę  nr 6/FWOPP/2022 z Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  zwanym –„ NIW-CRSP”  na realizacje zadania „Wzmocnienie infrastruktury stowarzyszenia Metalowych Serc w Przemyślu poprzez doposażenie w sprzęt i wyposażenie „ .Otrzymaliśmy 9900 zł wsparcia finansowego na zakup sprzętu i wyposażenia dla naszego stowarzyszenia .

 

Galeria

Spotkanie  integracyjne w Hołubli

   

 

           Zbliżający się początek lata 2022  to propozycja nowego Zarządu na spotkanie integracyjne dla wszystkich swoich przedstawicieli.  4 czerwca  (tj. sobotę)  na  godz. 11-tej  zaproszono   członków Stowarzyszenia  na kiełbaskę i barszczyk przy ognisku.

Spotkanie to odbyło się w  miejscu wypoczynkowym Lasów Państwowych przy ścieżce dydaktyczno-przyrodniczej  w Hołubli  przy dźwiękach muzyki serwowanej z urządzenia nagłaśniającego.

Liczne uczestnictwo członków, miła atmosfera wyzwoliła  chęć wspomnień  w środowisku osób tak ściśle związanych  chorobami serca i  wymiany doświadczeń jak żyć normalnie z taką przypadłością .

W trakcie biesiady uczestników zaskoczył przelotny deszczyk, który nie przeszkodził  w grupowych radosnych śpiewach i tańcu między kroplami.

Czas rozstania i zakończenia biesiady wymógł na nowym Zarządzie obietnicę organizacji następnych tego typu spotkań.

Więcej zdjęć w GALERII

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Metalowych Serc

 

 

.             W dniu 20 maja 2022 r. w  świetlicy  ODK w Przemyślu przy ul. Borelowskiego 1  odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Metalowych Serc w Przemyślu, w którym uczestniczyło 59 ze 101 czynnych członków. Podczas Zebrania został przyjęty Plan pracy oraz budżet na 2022 rok. Ponadto zatwierdzone zostało: sprawozdanie z prac Zarządu, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2021.Walne Zebranie Członków udzieliło absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Metalowych Serc.

W drugiej części zebrania w związku z zakończeniem 4 letniej kadencji władz Stowarzyszenia odbyły się wybory członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Metalowych Serc. Po przeprowadzonym głosowaniu  skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco:

 

Zarząd Stowarzyszenia Metalowych Serc

 1. Prezes Zarządu        –  Gerard Szczygieł
 2. Wiceprezes               –  Grzegorz Strzałkowski
 3. Sekretarz                  –  Irena Kinasz
 4. Skarbnik                   –  Lucyna Kramarz
 5. Członek                    –  Maciej Bratko
 6. Członek                    –  Elżbieta Grodecka
 7. Członek                    –  Władysława Janduła
 8. Członek                    –  Andrzej Misiak
 9. Członek                   –  Anna Sałata

 

                Komisja Rewizyjna

 1. Marta Koprowska  – przewodnicząca
 2. Tadeusz Sikora      – członek
 3. Bogumiła Walicka – członek

 

więcej zdjęć w Galerii

 

 

Czy otyły przedszkolak to otyły dorosły? – profilaktyka NFZ

    W dniu 18 maja 2022 r. tematem środy jest „Profilaktyka od najmłodszych lat. Otyłość”. Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi cykliczną akcję „Środa z Profilaktyką” poświęconą promocji zdrowia i profilaktyce chorób.

Prawdopodobieństwo, że otyły przedszkolak będzie otyłym dorosłym, jest ponad czterokrotnie większe, niż u jego rówieśników o prawidłowej masie ciała. Światowa Organizacja Zdrowia WHO podaje, że dzieci w Polsce tyją najszybciej w Europie. Problem nadmiernej masy ciała dotyczy 10% małych dzieci (1-3 lat), 30% dzieci w wieku wczesnoszkolnym, 22% młodzieży do 15 roku życia.

Konsekwencje otyłości u dzieci i młodzieży to:

 • problemy z koncentracją i pamięcią, a tym samym z nauką,
 • rozwój chorób przewlekłych niezakaźnych tj.: cukrzyca typu II, nowotwory, choroby układu kostno-stawowego, nadciśnienie tętnicze,
 • zaburzenia emocjonalne,
 • niska samoocena i samokrytyka,
 • izolacja społeczna.

(więcej…)

UROCZYSTE SPOTKANIE Z OKAZJI JUBILEUSZU 25 – LECIA STOWARZYSZENIA

    5 maja 2022 roku z okazji Jubileuszu 25 – lecia Stowarzyszenia odbyło się w restauracji Hotelu ALBATROS w Przemyślu uroczyste spotkanie członków, sympatyków i zaproszonych gości.

Prezes Gerard Szczygieł powitał  wszystkich serdecznie, a w szczególności gości, którzy w sposób najbliższy współpracują ze Stowarzyszeniem : p. dr Alicję Pietruszka -Zasadny Honorowego Prezesa i inicjatora powstania Stowarzyszenia,  p. dr Lidię Koszelnik lekarza i przyjaciela Stowarzyszenia oraz  p. Bogusławę Dobrowolską i  Anetę Zielińską ze Stowarzyszenia Amazonek.

Jednocześnie Pan Prezes zaprosił wszystkich na trzecią część obchodów Jubileuszu Stowarzyszenia – konferencję poświęconą 25- letniej działalności Stowarzyszenia, która odbędzie się 29 września 2022 roku w Sali na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu.

Z okazji 25-lecia działalności Stowarzyszenia wykonano okolicznościowe  szklane statuetki.

więcej zdjęć GALERIA