TELEMONITORING URZĄDZEŃ WSZCZEPIALNYCH – publikacja raportu

    Stowarzyszenie Metalowych Serc w Przemyślu i Organizacje Pacjenckie zrzeszone w ramach Porozumienia Organizacji Kardiologicznych „Razem dla serca” oraz Stowarzyszenie ICDefibrylatorzy udzieliły Patronatu nad publikacją  „Wykorzystanie telemonitoringu urządzeń wszczepialnych w celu poprawy opieki nad pacjentami kardiologicznymi. Stan obecny i proponowane zmiany”. Patronami publikacji są m.in. Rzecznik Praw Pacjenta, Konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii, liczne towarzystwa naukowe, w tym Sekcja Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

 

Telemonitoring urządzeń wszczepialnych w kardiologii
W kardiologii, w tym w szczególności w zakresie opieki nad pacjentami z niewydolnością serca, istnieje potrzeba wprowadzania pilnych zmian o charakterze systemowym, które umożliwią szersze wykorzystanie technologii innowacyjnych w celu zapewnienia kompleksowej opieki na wyższym poziomie jakościowym. Przykładem takiej technologii jest telemonitoring urządzeń wszczepialnych („TMUW”), wykorzystywany w opiece nad pacjentami kardiologicznymi po implantacji ICD/CRT-D.

Choroby układu sercowo-naczyniowego stanowią jedno z największych zagrożeń dla zdrowia pacjentów na całym świecie. Z uwagi na skalę problemów związanych z niewydolnością serca, podejmowane są działania mające na celu optymalizację sposobu sprawowania opieki zdrowotnej nad pacjentami kardiologicznymi. Powyższe może nastąpić poprzez stosowanie TMUW – rekomendowanej przez ekspertów technologii umożliwiającej zdalne monitorowanie stanu zdrowia pacjenta. Zasadność oraz potrzeba szerszego wykorzystania technologii telemedycznych, takich jak TMUW, jest szczególnie widoczna w dobie pandemii COVID-19, kiedy to dostęp do leczenia w placówce może być znacznie utrudniony. (więcej…)