NIEWYDOLNOŚĆ SERCA W POLSCE – WARSZTAT EKSPERCKI

 

   W dniu 25 czerwca 2020r. odbył się online warsztat ekspercki dotyczący optymalizacji leczenia niewydolności serca w Polsce. Podczas spotkania poruszone zostały następujące tematy:

1.Jakie są największe problemy dotyczące niewydolności serca w Polsce z perspektywy pacjenta, lekarza, personelu medycznego nielekarskiego, kardiologii dziecięcej?

2.Czego brakuje w zakresie prewencji chorób sercowo-naczyniowych (ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z niewydolnością serca) i jak te problemy możemy rozwiązać?

3.Czego brakuje w zakresie rehabilitacji kardiologicznej (ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z niewydolnością serca) i jak te problemy możemy rozwiązać?

4.Kompleksowa opieka nad pacjentem z niewydolnością serca – oczekiwania.

   W spotkaniu wzięła udział Pani Doktor Alicja Pietruszka – Zasadny reprezentując nasze Stowarzyszenie. Podczas debaty zabrała głos w kwestii braków w zakresie prewencji chorób sercowo-naczyniowych z  uwzględnieniem pacjentów z niewydolnością serca i możliwości rozwiązania tych  problemów.

„RAZEM DLA SERCA – BO LICZY SIĘ CZAS”

  „Razem dla serca – bo liczy się czas” to kampania , która zjednoczyła różne stowarzyszenia pacjenckie działające w imieniu chorych na niewydolność serca. Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmiku, który przypomina nam, że czas nie stoi w miejscu, że należy szybko podejmować decyzje w kluczowych dla siebie sprawach.