POWOŁANIE RADY ORGANIZACJI PACJENTÓW

       Zakończył się już proces konsultacji związany z powołaniem do życia Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta. W skład Rady weszło 53 organizacje z całej Polski.

 Z radością informujemy, że do tejże Rady powołano również STOWARZYSZENIE METALOWYCH SERC. Pierwsze posiedzenie ROP odbędzie się 5 lutego 2020r. w siedzibie Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie. Nasze Stowarzyszenie będzie reprezentował  Prezes Gerard Szczygieł.

 

 

 

 

OKRĄGŁY STÓŁ PRZEMYSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA

       30 stycznia 2020r.o godz. 11:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Przemyślu odbyło się spotkanie zwane umownie okrągłym stołem przemyskiej służby zdrowia. Podczas spotkania z udziałem prof.Tomasza Grodzkiego, Marszałka Senatu RP, parlamentarzystów, władz samorządowych województwa, miasta Przemyśla, powiatu i gmin powiatu przemyskiego, przedstawiciela wojewody podkarpackiego, dyrekcji szpitala, przedstawicieli związków i grup zawodowych oraz organizacji i stowarzyszeń reprezentujących pacjentów podjęto poważny dialog o aktualnej sytuacji i przyszłości przemyskiej służby zdrowia oraz możliwych sposobach pomocy.

            W spotkaniu wzięli udział członkowie Stowarzyszenia Metalowych Serc w Przemyślu.