SPOTKANIE OPŁATKOWE

      11 stycznia 2020 roku odbyło się w Pałacyku w Medyce po raz 22 Spotkanie Opłatkowe Członków Stowarzyszenia Metalowych Serc. Uroczystości związane z Opłatkiem gromadzą zawsze licznie dostojnych gości, członków organizacji i ich rodziny. Tak też było i w tym roku.

      Prezes Gerard Szczygieł  powitał wszystkich członków, sympatyków i przyjaciół Stowarzyszenia oraz przedstawił przybyłych gości. Byli to:

Alicja Pietruszka -Zasadny  założycielka i Honorowy Prezes Stowarzyszenia Metalowych Serc

Agnieszka Wołczenko  Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pacjentów „EcoSerce”

Ks. Janusz Mączka duszpasterz naszego Stowarzyszenia, proboszcz Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Przemyślu

Marek Rząsa  Poseł na Sejm RP

Iwona Karasowska – Stepaniak  Dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie

Marek Iwasieczko  Wójt Gminy Medyka

dr Barbara Stawarz  Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Ojca Pio w Przemyślu

Jadwiga Duda Prezes Stowarzyszenia „Amazonki”

 Lidia Koszelnik  lekarz kardiolog

Panie Pielęgniarki z Oddziału Kardiologii w Przemyślu na czele z Pielęgniarką Oddziałową Jadwigą Domagalską

Małgorzata Barańska Przewodnicząca Klubu Amazonek wraz z członkiniami

Jadwiga Duda Prezes Stowarzyszenia Europa Donna

    Prezes Gerard Szczygieł w swoim przemówieniu wspomniał również o zmarłych Członkach Stowarzyszenia, którzy odeszli w 2019 roku.

       Program artystyczny przedstawiły dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Medyce przywołując świąteczny nastrój.

Było to wyjątkowe spotkanie pełne serdecznych rozmów, dyskusji, tańców.

   Po prawie ćwierć wieku  działalności doskonale widać, że cel naszego Stowarzyszenia został osiągnięty. Aktywne życie ludzi po przebytych chorobach, często skomplikowanych operacjach kardiologicznych, jest jak najbardziej możliwe. Człowiek jest najlepszym lekarstwem dla drugiego człowieka.